Lista produktów według marek Azud

AUZD opracowuje technologie nawadniania uzdatniania wody i filtracji dla sektora rolniczego, przemysłowego, komunalnego.

 

Firma Azud powstała w osiemdziesiątych latach w jednym z najsuchszych regionów Europy. Niedobór wody do dziś wyznacza ich wizję biznesową taką jak : promowanie " Kultury Wody" poprzez docenianie zasobów wodnych i środowiskowych.

Cały czas firma Azud dąży do doskonałości oraz wysokiego poziomu jakości . Jest to marka pozycjonowana na runku międzynarodowym. 

Skoncentrowany, technologiczny i konkurencyjny asortyment produktów.